Timpris

Medlem junior, ålderspensionär              25:-

Medlem över 18 år                                       30:-


Ej medlem junior under 18 år                   30:-

Ej medlem över 18 år                                  60:-

Ett bord, fler än 2 personer

max 5 personer per bord                           180:-

Medlemsavgift per år

Juniorer                                                           150:-

Seniorer                                                           600:-